bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Usługa biegłego rewidenta

Termin nadsyłania ofert upływa dnia 21 kwietnia 2016 r. do godziny 11.00

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego tj. nie rodzi skutków w postaci zawarcia umowy.