bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Usługa cateringowa świadczona podczas VI stacjonarnego posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020

Termin składania ofert upływa dnia 13 maja 2016 r. o godz. 10:00

UWAGA:

Zmianie uległ termin składania ofert. Obecnie oferty można składać do 13 maja 2016 r. do godz. 23:59.