bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Wynajem środków transportu na potrzeby kontroli beneficjentów RPO WP w 2017 r. w ramach projektu „Wsparcie UMWP w Rzeszowie w związku z realizacją RPO WP w 2017 roku”

Termin składania ofert upływa w dniu 25 stycznia 2017 r. o godz. 10:00