bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Organizacja konferencji dedykowanej promocji nowego produktu turystycznego „Szlakiem obiektów UNESCO na pograniczu polsko-słowackim”, w dniu 29 maja 2017 r. na terenie Województwa Podkarpackiego (na pograniczu polsko-słowackim)

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 8.05.2017 r., do godz. 8.00 w siedzibie Zamawiającego: Al. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, pok. 304 w zamkniętej kopercie, opisanej zgodnie z wymogami zawartymi w zaproszeniu.