bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

W ramach spotkań na Wołoskim Szlaku organizacja wydarzenia pn. „Redyk Karpacki – na pasterskim szlaku”, w dniach 19-21 maja 2017 r., w Ustrzykach Górnych

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 8.05.2017 r., do godz. 9.00 w siedzibie Zamawiającego: Al. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, pok. 304 w zamkniętej kopercie, opisanej zgodnie z wymogami zawartymi w zaproszeniu.