bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Organizacja warsztatów pisania ikon w ramach projektu PLSK 01.01.00-SK-0016/16 „Szlak Maryjny (Światło ze Wschodu)” Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-202

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 13.06.2017 roku, do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego: al. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, pok. 304