bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Organizacja wydarzenia promującego "Szlak Kultury Wołoskiej"

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14.07.2017 roku, do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego: al. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, pok. 304.