bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Organizacja objazdu studyjnego dla dziennikarzy w ramach projektu „Szlak Maryjny (Światło ze Wschodu)"

Organizacja objazdu studyjnego dla dziennikarzy w ramach projektu „Szlak Maryjny (Światło ze Wschodu)"

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 9.10.2017 r., do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego: Al. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, pok. 304 w zamkniętej kopercie, opisanej zgodnie z wymogami zawartymi w zaproszeniu.