bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Usługa biegłego rewidenta na potrzeby rozliczenia transzy dotacji celowej z Ministerstwa Rozwoju za 2017 r. (sprawozdanie roczne)

Nazwa zadania: Usługa biegłego rewidenta na potrzeby rozliczenia transzy dotacji celowej z Ministerstwa Rozwoju za 2017 r. (sprawozdanie roczne).

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 9 stycznia 2018 r. do godz. 14.00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 338, w zamkniętej kopercie.