bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Przeprowadzenie badania i opracowanie raportu „Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2017”

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 9 lipca 2018 r. do godz. 14.00 w siedzibie Zamawiającego: 35-010 Rzeszów, al. Ł. Cieplińskiego 4, pok. 342.