OR-IV.272.1.27.2018: Świadczenie usług polegających na zapewnieniu dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie oraz osób towarzyszących

Termin składania ofert upłynął w dniu 30.10.2018 r. o godz. 10:00.