OR-IV.272.2.58.2018 Usługa związana z przygotowaniem, dostarczeniem i podawaniem artykułów oraz produktów żywnościowych

Termin składania ofert upłynął dnia 30.11.2018 r. o godz. 10:00