OR-IV.272.2.17.2019 Organizacja i obsługa Paneli/Metapanelu Inteligentnych Specjalizacji Województwa Podkarpackiego

Termin składania ofert upłynął 17.04.2019 r. o godz. 10:00.