Opracowanie Planu Wstępnej Koncepcji Wdrożenia Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej.

Termin składania ofert upływa 04.04.2014 r. o godz. 10:00