OR-IV.272.2.22.2013: Zorganizowanie, przeprowadzenie i obsługa konferencji oraz imprezy plenerowej

 Termin składania ofert upłynął w dniu 25.03.2013 r. o godz. 10:00