bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Sporządzenie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszarów położonych w pobliżu głównych dróg w województwie podkarpackim o obciążeniu ruchem powyżej 3 milionów przejazdów rocznie.

Termin składania o otwarcia ofert 29.10.2013 r.

OR-IV.272.1.49.2013

W dniu 05.11.2013 r. postępowanie zostało unieważnione.