Kwartalne informacje o wykonaniu budżetu

Kwartalne informacje o wykonaniu budżetu w 2014 r.

|
BIP2

Przygotowanie:

Joanna Placek - główny specjalista, tel. 17 850 1797
Marcin Skawiński - podinspektor, tel. 17 747 6569

Oddział sprawozdawczości budżetowej
Departament Budżetu i Finansów
Urząd Marszałkowski
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie