Przygotowanie:

Marcin Skawiński
Podinspektor
Oddział sprawozdawczości budżetowej
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
17 747 65 69