Przygotowanie:

Oddział sprawozdawczości budżetowej
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
17 747 65 69