Informacje przygotował:
Marcin Skawiński
Podinspektor
Oddział sprawozdawczości budżetowej
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
tel. 17 850 17 97