Interpelacja złożona przez radnego Stanisława Bartmana do Kancelarii Sejmiku w dniu 2 grudnia 2015 r.

|
[KS] Iwona Kiełbasa

w sprawie realizacji nowelizacji rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 9 marca 2015 r. w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, poprzez włączenie do Wykazu Obszarów Zagrożonych Erozją Wodą (zał. do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 9 marca 2015 r. - poz. 344), obszarów zagrożonych erozją wodną położonych na terenie wsi Zamiechów - Gmina Chłopice, powiat jarosławski, województwo podkarpackie.