w sprawie zasad przyznawania dotacji dla klubów ekstraklasowych w ramach zleconych działań promocyjnych województwa na rok 2017.