Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego

|
[OR] Anna Skrobacz

Wykaz wojewódzkich osób prawnych Województwa Podkarpackiego 
(wyciąg z zał. Nr 1 do Uchwały Nr 83/2113/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 8 października 2019 r.)

Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego:

bip19 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie
bip19 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu
bip19 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie
bip19 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu