ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29 marca 2017 roku, został ogłoszony przetarg łączny mający na celu ustalenie przedsiębiorcy który;

  • uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC oraz
  • nabędzie prawo własności nieruchomości niezabudowanej składającej się z działki 1/11 o powierzchni 1,1874 ha, położonej w Zaczerniu gm. Trzebownisko

Przetarg organizuje i przeprowadza Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Mielcu.

Informacja o przetargu znajduje się na stronie internetowej http://www.europark.arp.pl/ogloszenia/przetargi-and-rokowania/2017/zaproszenie-do-przetargu-lacznego-nr-211