Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu w dniu 14 kwietnia 2017 r.