Zarząd Województwa Podkarpackiego
podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18 kwietnia 2017 roku, został ogłoszony przetarg łączny mający na celu ustalenie przedsiębiorcy który:
  • uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC oraz
  • nabędzie prawo własności nieruchomości niezabudowanej składającej się z działek 1867/281 i 1867/289 o łącznej powierzchni 1,1048 ha, położonej w Jasionce gm. Trzebownisko
Przetarg organizuje i przeprowadza Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Mielcu. Informacja o przetargu znajduje się na stronie internetowej www.europark.arp.pl
 
Autor opracowania:
Anna Dzień, tel.: 17 850 1712