2017-09-21 Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu w dniu 26 września 2017 r.