Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899 z późn. zm.)

Zarząd Województwa Podkarpackiego

podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego kompleks nieruchomości stanowiących własność Województwa Podkarpackiego, położonych w Krośnie przy ul. Lewakowskiego  7,obręb 5 Śródmieście obejmujący:
- lokal użytkowy nr 3 o pow. użytkowej 594,61 m², obj. KW nr KS1K/00121971/4,   wraz  z udziałem 59461/90131  w częściach wspólnych budynku i w prawie własności działki ewidencyjnej nr 648/1 o pow. 0,0727 ha, obj. KW nr KS1K/00065221/1,  zlokalizowany w budynku biurowym (trzylokalowym) o pięciu kondygnacjach naziemnych. Lokal usytuowany jest w piwnicy i na II, III, IV piętrze budynku. W piwnicy zlokalizowane są: archiwa, świetlica oraz korytarze, na  II, III, IV piętrze budynku usytuowane są pomieszczenia biurowe, wc oraz korytarze. Częściami  wspólnymi  w budynku  są kotłownia, korytarze, klatki schodowe oraz dźwig osobowy. Budynek jest całkowicie podpiwniczony, wykonany w konstrukcji tradycyjnej uprzemysłowionej, ze stropodachem żelbetowym, wentylowanym, dwuspadowym krytym papą termozgrzewalną, wyposażony w instalacje; elektryczną, wodno – kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania zasilaną lokalnym piecem na gaz, odgromową. Przedmiotowa działka  posiada pełne uzbrojenie  w media. Stan techniczny średni.
- zabudowane budynkiem garażowym (6 boksów o łącznej pow. użytkowej 97,20 m²) działki ewidencyjne nr 648/3 o pow. 0,0020 ha, nr 648/4  o pow. 0,0020 ha, nr 648/5   o pow. 0,0020 ha, nr 648/6 o pow. 0,0020 ha, nr 648/7 o pow. 0,0020 ha, nr 648/8  o pow. 0,0020 ha obj. KW nr KS1K/00121968/0, położone na terenie płaskim, częściowo uzbrojone. Budynek boksów garażowych niepodpiwniczony, murowany, ze stropodachem płaskim krytym papą termozgrzewalną, posadzki betonowe, wyposażony  w instalację elektryczną i wentylację grawitacyjną. W jednym z boksów, zlokalizowany jest kanał samochodowy. Obiekt doświetlony luksferami. Stan techniczny średni.
Dojazd do przedmiotowego kompleksie nieruchomości dobry, drogą utwardzoną. Sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa handlowo – usługowo mieszkaniowa.  
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1 300 000,00 zł (słownie złotych: jeden milion trzysta tysięcy 00/100) brutto.
Przedmiotowe działki nie są objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna, uchwalonego Uchwałą nr XXXV/708/16 Rady Miasta Krosna z dnia 28 października 2016 r., leżą w obszarze zabudowy śródmiejskiej (1.M1) w strefie ochrony i kształtowania krajobrazu miejskiego, w śródmiejskiej, w zespole zabudowy o układach urbanistycznych wykształconych na przełomie XIX i XX wieku, wytyczne do m.p.z.p – PM.IV.  
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami – mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości, w terminie 6 tygodni, licząc  od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem, pokój 314 B, tel. (17) 773 60 23.


Rzeszów, dnia  23 stycznia 2023 r.

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

Copyright © 2011-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Realizacja © Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi