Mapa strony

Open / Close Offcanvas sidebar
 
Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. 2020.1990 z późn. zm.)
   
Zarząd Województwa Podkarpackiego
 
podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do zbycia w formie darowizny, nieruchomość zabudowaną budynkiem stanowiącym mienie komunalne Gminy Komańcza, położoną w obrębie Rzepedź gm. Komańcza, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki o numerach ewidencyjnych 12/1 o powierzchni 0,0048 ha i 12/2 o powierzchni 0,0571 ha, powstałych w wyniku podziału działki nr 12 o pow. 0,5773 ha objętej księgą wieczystą KS1S/00073798/2, z przeznaczeniem na zadania własne Gminy.
Od 1 stycznia 2003 r. na terenie Gminy Komańcza nie obowiązuje Miejscowy Ogólny Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzony Uchwałą Nr VI/26/94 Rady Gminy Komańcza z dnia 09.12.1994 r. oraz nie są prowadzone prace nad jego zmianą. Dla w/w działek nie zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy. Działki nie leżą w strefie ekonomicznej, w obszarze zdegradowanym, w obszarze rewitalizacji oraz w Specjalnej Strefie Rewitalizacji, o której mowa w art. 25 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami – mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości, nie później niż w ciągu 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
Informacje  o  nieruchomości  można  uzyskać  w  Urzędzie   Marszałkowskim  Województwa  Podkarpackiego   w   Rzeszowie    przy   al. Łukasza  Cieplińskiego 4, Departament   Rolnictwa,   Geodezji  i   Gospodarki    Mieniem,   pokój 314A    tel. (0-17) 850 17 12.

Rzeszów, 14 września 2021 r.

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Realizacja © Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi