Mapa strony

Open / Close Offcanvas sidebar

 Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990 z późn. zm.)


Zarząd Województwa Podkarpackiego

podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do zwrotu na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa gospodarującego Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa, nieruchomość położoną w Boguchwale – obręb nr 1, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne nr 1355/4, 1355/62, 1355/64, 2333, 2334, 2335, 2350, 2380/2, 2393, 2423, 2424, 2425, 1355/49, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559 o łącznej powierzchni 8,4932 ha, obj. KW Nr RZ1Z/00090822/1, stanowiącą własność Województwa Podkarpackiego, będącą w nieodpłatnym użytkowaniu Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale.

Przedmiotowe działki stanowią teren dawnego „Stawiska” wchodzącego w skład zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Boguchwale, wpisanego do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr A-336 z dnia 29.05.1968r.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwałą Rady Gminy w Boguchwale Nr VII/69/07 z dnia 19 kwietnia 2007r. działki przeznaczone do zbycia leżą w obszarach niżej wymienionych:
    działki nr 1355/4, 2333, 2334, 2335, 2350, 2380/2, 2393, 2424, 2425, 2551, 2554, 2556- teren zieleni urządzonej – ZP/UPs;
    działki nr 2550, 2552, 2553, 2555, 2557, 2558, 2559 – teren komunikacji drogi publicznej klasy dojazdowej – 2KDd oraz w obszarze ZP/UPs – teren zieleni urządzonej;
    działka nr 1355/64 – teren zieleni urządzonej – 7 ZP;
    działka nr 2423 - teren 4 ZP i ZP/UPs – teren zieleni urządzonej;
    działka nr 1355/49 – teren komunikacji drogi publicznej klasy dojazdowej 2 KDd;
    działka nr 1355/62 – znajduje się poza ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
    Na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Boguchwała uchwalonego przez Radę Gminy w Boguchwale uchwałą nr XXVIII/336/05 z dnia 28 kwietnia 2005r. z późniejszymi zmianami, działka nr 1355/62 znajduje się w obszarze zielni stanowiącej strefę obudowy potoków i cieków wodnych.
Wartość księgowa przedmiotowej nieruchomości wynosi 2 110 560 zł (słownie złotych: dwa miliony sto dziesięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt).
Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem, pokój 315, tel. (17) 850 17 16.


Rzeszów, dnia 22.10.2021 r.

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Realizacja © Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi