Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 roku, poz. 344 t.j.) podaje do publicznej wiadomości wykaz przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Województwa Podkarpackiego, będącej w użytkowaniu wieczystym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Nieruchomość położona jest na terenie obrębu ewidencyjnego Kolbuszowa, w gminie Kolbuszowa, w powiecie kolbuszowskim, w woj. podkarpackim. Oznaczona jest w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2340/2 o pow. 0,0178 ha, obj. KW Nr TB1K/00003607/9. Zgodnie z zapisami w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Kolbuszowa uchwalonym przez Radę Miasta Kolbuszowa Uchwałą Nr XXV/207/2000 z 28 czerwca 2000 roku nieruchomość oznaczona jako działka nr 2340/2 zlokalizowana jest w obszarze usługowo – mieszkaniowym, centro twórczym, usługi ponadlokalne, zabudowa wielorodzinna wraz ze strefą ochrony konserwatorskiej (ochrony zachowanych elementów zabytkowych) – UM. Zbycie nieruchomości ma na celu realizację zadań własnych Gminy Kolbuszowa – droga gminna. Wartość nieruchomości wynosi: 358,00 zł (słownie złotych: trzysta pięćdziesiąt osiem 00/100). Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami – mogą składać wnioski o ich nabycie nie później niż w ciągu 6 tygodni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego wykazu. Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem, Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4, (tel. 0-17 850 17 17).

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Realizacja © Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi