SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ 1. DIAGNOZA STANU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO
1.1. Historyczna ewolucja bezpieczeństwa Polski
1.2. Potencjał Polski w dziedzinie bezpieczeństwa
1.3. Interesy narodowe i cele strategiczne w dziedzinie bezpieczeństwa
ROZDZIAŁ 2. PROGNOZA ROZWOJU ŚRODOWISKA BEZPIECZEŃSTWA
2.1. Wymiar globalny
2.2. Wymiar regionalny
2.3. Wymiar krajowy
2.4. Strategiczne scenariusze rozwoju warunków bezpieczeństwa
ROZDZIAŁ 3. KONCEPCJA DZIAŁAŃ STRATEGICZNYCH
(STRATEGIA OPERACYJNA)
3.1. Podstawy i myśl przewodnia strategii operacyjnej
3.2. Zadania strategiczne podsystemów operacyjnych bezpieczeństwa narodowego
3.3. Zadania strategiczne podsystemów wsparcia bezpieczeństwa narodowego
ROZDZIAŁ 4. KONCEPCJA PRZYGOTOWANIA SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA
NARODOWEGO (STRATEGIA PREPARACYJNA)
4.1. Podstawy i myśl przewodnia strategii preparacyjnej
4.2. Przygotowanie podsystemu kierowania bezpieczeństwem narodowym
4.3. Przygotowanie podsystemów operacyjnych bezpieczeństwa narodowego
4.4. Przygotowanie podsystemów wsparcia bezpieczeństwa narodowego
ZAKOŃCZENIE
SPIS TABEL I RYSUNKÓW
ZAŁĄCZNIKI
1. Wyciąg z głównych rekomendacji Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego
2. Wykaz głównych kategorii pojęciowych
3. Wykaz podstawowych aktów prawnych dotyczących bezpieczeństwa narodowego
4. Wykaz osób zaangażowanych w Strategiczny Przegląd Bezpieczeństwa Narodowego

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Biala_Ksiega_e-book_24.05.2013.pdf)Biala_Ksiega_e-book_24.05.2013.pdfBIP9562 kB2014-12-05 12:262014-12-05 12:26