Ogłoszenie z dnia 7 czerwca 2021 r., znak: OS-I.7222.17.1.2021.AW

 OGŁOSZENIE

Na podstawie art.218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r., poz.1219 ze zm.) w związku z art.33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247 tj.) podaję do publicznej wiadomości:

1. Na wniosek BWI Poland Technologies Sp. z o.o., Kpt. Mieczysława Medweckiego 2, 32- 083 Balice (NIP: 6762393320, REGON 120864503) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiocie zmiany decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 13 czerwca 2005 r, znak: ŚR.IV-6618/22/04/05 ze zm., udzielającej firmie BWI Poland Technologies Sp. z o.o., Kpt. Mieczysława Medweckiego 2, 32-083 Balice (NIP: 6762393320, REGON 120864503) pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do powierzchniowej obróbki metali lub tworzyw sztucznych z zastosowaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych gdzie całkowita objętość wanien procesowych przekracza 30 m3, zlokalizowanej na terenie BWI Poland Technologies sp. z o.o., Oddział w Krośnie, ul. Gen. Okulickiego 7, 38-400 Krosno;
2. Organem właściwym do zmiany przedmiotowego pozwolenia jest Marszałek Województwa Podkarpackiego;
3. W terminie 30 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia tj.: od dnia 10.06.2021 – 09.07.2021 r. wszyscy zainteresowani sprawą mogą zapoznać się z aktami zebranymi w przedmiotowej sprawie oraz wnieść uwagi i wnioski;
4. Dokumenty zostały wyłożone w Oddziale Instrumentów Środowiskowych Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy ul. Lubelska 4 , pok. 213, w godzinach pracy urzędu;
5. Uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy można wnieść ustnie do protokołu lub pisemnie na adres : Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
6. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Marszałek Województwa Podkarpackiego.

Jednocześnie informuję, że dane o przedmiotowym wniosku zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pod numerem 236/2021.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (ogłoszenie o wniosku BWI wersja niedostępna cyfrowo.pdf)ogłoszenie o wniosku BWI wersja niedostępna cyfrowo.pdf[OS] Michał Herdzik84 kB2021-06-08 11:252021-06-08 11:25