Ogłoszenie z dnia 15 lipca 2021 r., znak: OS-III.7221.64.2020.SP

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości, że:

w dniu 15 lipca 2021 r. wydana została decyzja Marszałka Województwa Podkarpackiego, znak: OS-III.7221.64.2020.SP, udzielająca Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu Sp. z o. o., ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz zezwolenia na przetwarzanie odpadów w instalacji Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy ul. Siedlanka Boczna 2 w Leżajsku.

W terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. od 22.07.2021 - 04.08.2021 r. można zapoznać się z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy. Dokumenty dostępne są do wglądu w Oddziale gospodarki odpadami Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy ul. Lubelskiej 4, pok. 222, w godzinach pracy urzędu.

Niniejsza informacja oraz treść przedmiotowej decyzji zamieszczona została w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.podkarpackie.pl w zakładce: ZARZĄD – Ogłoszenia Marszałka.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (ogłoszenie o decyzji MZK Leżajsk wersja niedostępna cyfrowo.pdf)ogłoszenie o decyzji MZK Leżajsk wersja niedostępna cyfrowo.pdf[OS] Michał Herdzik97 kB2021-07-21 11:412021-07-21 11:41
Pobierz plik (Decyzja OS-III.7221.64.2020.SP.pdf)Decyzja OS-III.7221.64.2020.SP.pdf[OS] Michał Herdzik304 kB2021-07-21 11:412021-07-21 11:41