Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Petycja może być złożona w interesie:

1)   publicznym;
2)   podmiotu wnoszącego petycję;
3)   podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Komórką organizacyjną koordynującą rozpatrywanie petycji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w przypadku petycji kierowanych do Sejmiku Województwa Podkarpackiego jest Kancelaria Sejmiku natomiast w przypadku petycji kierowanych do Zarządu Województwa Podkarpackiego lub Marszałka Województwa Podkarpackiego jest Departament Organizacyjno-Prawny.

Petycję można kierować do Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Zarządu Województwa Podkarpackiego lub Marszałka Województwa Podkarpackiego w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów

albo na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na Platformie ePUAP: /podkarpackie/Skrytka ESP; /podkarpackie/skrytka

lub na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub na fax Urzędu: (17) 850 17 01

Petycję można również złożyć osobiście w Kancelarii ogólnej Urzędu (na parterze) w godzinach pracy Urzędu.

Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji reguluje ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r., poz. 870).

REJESTR PETYCJI

Tabela rejestru petycji
Lp. Data złożenia petycji Podmiot wnoszący petycję 
(imię i nazwisko/nazwa podmiotu
wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana
Przedmiot petycji Przewidywany termin
załatwienia
Dane dotyczące 
przebiegu postępowania w tym zasięganych opinii
Sposób załatwienia petycji Skan petycji
1.  28.04.2017 budowa ekranów akustycznych przy drodze krajowej nr 77  28.07.2017 udzielono odpowiedzi pismem z dnia 13.06.2017 r., znak: KS-II.152.1.2017.MW  plik
2. 23.11.2017 egzekwowanie zakazu spalania śmieci i podjęcie przez Sejmiki Wojewódzkie działań i prac celem ujednolicenia Uchwał Antysmogowych  23.02.2018 udzielono odpowiedzi pismem z dnia 21.02.2018 r., znak: KS- II.152.2.2017.IF  plik
3. 12.12.2018 wprowadzenie mechanizmów zapobiegających kumoterstwu w świecie artystycznym. 12.03.2019  wystąpiono o opinię do odpowiedniego departamentu urzędu udzielono odpowiedzi pismem z dnia 26.02.2019 r. znak: KS-I.0008.2.2019  plik
4. 31.07.2019 wprowadzenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów 31.10.2019 udzielono odpowiedzi pismem z dnia 31.10.2019 r.  znak: KS-II.152.3.2019.JS

plik

plik uzupełnienie

5. 06.08.2019 budowa ekranów akustycznych przy drodze krajowej nr 77 06.11.2019

udzielono odpowiedzi pismem z dnia 29.08.2019 r.  znak: KS-II.152.2.2019.JS

 plik
6. 09.12.2019  w sprawie uwzględnienia uwag dot. rozwoju zintegrowanej sieci dróg rowerowych w Strategii Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2030 09.03.2020 udzielono odpowiedzi pismem z dnia 26.02.2020 r. znak: KS-II.152.6.2019.JS plik
7. 27.10.2020 

w sprawie przebiegu drogi wojewódzkiej nr 858

27.01.2021  Udzielono odpowiedzi pismem z dnia 21.01.2021  r. znak: KS-II.152.5.2020.JS plik
8. 18.08.2021   

w sprawie uchylenia uchwały nr VIII/140/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego wyrażającego sprzeciw wobec promocji i afirmacji ideologii tak zwanych ruchów LGBT( z ang. Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender)

18.11.2021 r.    Udzielono odpowiedzi pismem z dnia 27.10.2021.JS  r., znak: KS-II.152.3.2021.JS plik
9. 13.09.2021  Stowarzyszenie Polska 2050 Region Podkarpacki

w sprawie podjęcia przez Sejmik Województwa Podkarpackiego  uchwały uchylającej uchwałę nr VIII/140/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego wyrażającego sprzeciw wobec promocji i afirmacji ideologii tak zwanych ruchów LGBT( z ang. Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender)

13.12.2021 r.

Udzielono odpowiedzi pismem z dnia 27.10.2021.JS  r., znak: KS-II.152.4.2021.JS

plik
10. 28.12.2021 

Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin

w sprawie podjęcia przez Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwały w sprawie przyjęcia "Karty Praw Rodziny" 28.03.2022 r.    Udzielono odpowiedzi pismem z dnia 28.03.2022  r., znak: KS-II.152.9.2021.JS

plik

 

11. 15.02.2022 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kominki i Piece

w sprawie naprawy programów ochrony powietrza 15.05.2022 r. Udzielono odpowiedzi pismem z dnia 27.04.2022  r., znak: KS-II.152.1.2022.JS plik
12. 04.03.2022

Cech Zdunów Polskich

w sprawie naprawy programów ochrony powietrza 04.06.2022 r.   Udzielono odpowiedzi pismem z dnia 27.04.2022  r., znak: KS-II.152.3.2022.JS  plik

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w 2021 r. przez Sejmik Województwa)Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w 2021 r. przez Sejmik Województwa[KS] Monika Homa828 kB2022-03-16 12:472022-03-16 12:47
Pobierz plik (Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w 2021 r. przez Sejmik Województwa)Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w 2021 r. przez Sejmik Województwa[KS] Monika Homa120 kB2022-03-16 12:472022-03-16 12:47
Pobierz plik (Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w 2020 r. przez Sejmik Województwa)Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w 2020 r. przez Sejmik Województwa[KS] Monika Homa58 kB2021-05-19 11:292022-03-16 12:43
Pobierz plik (Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w 2019 r. przez Sejmik Województwa)Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w 2019 r. przez Sejmik Województwa[KS] Monika Homa54 kB2021-05-19 11:292022-03-16 12:45
Pobierz plik (Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2018 r. przez Sejmik Województwa)Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2018 r. przez Sejmik Województwa[KS] Monika Homa152 kB2021-05-19 11:292022-03-16 12:46

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

Copyright © 2011-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Realizacja © Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi