Poniżej znajdują się skany oświadczeń osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Marszałka Województwa.