Poniżej znajdują się skany oświadczeń majątkowych Zarządu Województwa Podkarpackiego.