w sprawie redukcyjnego odstrzału dzików i zmniejszenia ich populacji o 30%.

w sprawie działania Marszałka Województwa niezgodnego z art. 18 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

w sprawie zasad zasad przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

w sprawie konkursu na dyrektora Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.

w sprawie listy przedsięwzięć priorytetowych planowanych do realizacji na terenie województwa podkarpackiego do ujęcia w mandacie negocjacyjnym Samorządu Województwa do Kontraktu Terytorialnego na lata 2014 -2020.

w sprawie przygotowań i realizacji zadania „Budowa wschodniej obwodnicy Brzozowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 886 Domaradz –Brzozów – Sanok".

w sprawie skargi mieszkańców Bierówka (powiat jasielski) na przeprowadzoną modernizację operatu ewidencji gruntów obrębu Bierówka.

w sprawie projektu Ministerstwa Rolnictwa likwidującego o 90% dopłaty do sadów ekologicznych.

w sprawie wykonania oznakowanego przejścia dla pieszych we wsi Gorzyce, w ciągu drogi 992 Jasło- Nowy Żmigród.

 

w sprawie mostu w gminie Dydnia, w miejscowości Dydnia, w ciągu drogi wojewódzkiej NR 835
Grabownica – Przeworsk.