http://www.bip.gov.pl/ Strona główna

Kontrast

Interpelacja złożona przez radnego Janusza Koniecznego na XXXVI sesji w dniu 16 lipca 2013 r.

|
[KS] Iwona Kiełbasa

w sprawie pilnej potrzeby budowy bądź przebudowy chodników w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowościach: Bzianka, Milcza,Wróblik Szlachecki, Ladzin, Rymanów Zdrój, Królik Polski oraz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 889 w miejscowości Sieniawa; wykonania nakładek asfaltowych na ww. drogach, szczególnie w miejscowościach Rymanów Zdrój i Królik Polski; budowy zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej 887 w miejscowości Posada Górna.