w sprawie pilnej potrzeby budowy chodników w ciagu drogi wojewódzkiej nr 878, wykonania nakłdaki asfaltowej na drodze wojewódzkiej nr 878 na całej długości drogi oraz ujęcia w przyszłej perspektywie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 835 wraz z budową chodników na całej trasie.

w sprawie złożenia przez Zarząd wniosku o nadanie pośmiertnie odznaki „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” dla pana Wojciecha Inglot – twórcy imperium kosmetycznego Inglot.

w sprawie opinii Komisji Rewizyjnej na temat podziału środków finansowych przeznaczonych na sport kwalifikowany dzieci i młodzieży przez Departament Edukacji, Nauki i Sportu.

w sprawie uruchomienia połączenia kolejowego Sanok – Łupków.

w sprawie dofinansowania budowy siedziby Instytutu Teologiczno – Pastoralnego w Rzeszowie ze środków Unii Europejskiej.

w sprawie modernizacji drogi wojewódzkiej nr 988 na odcinku Twierdza - Babica.

w sprawie stanu prawnego drogi Zawada - Pustynia.

w sprawie pilnej potrzeby budowy bądź przebudowy chodników w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowościach: Bzianka, Milcza,Wróblik Szlachecki, Ladzin, Rymanów Zdrój, Królik Polski oraz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 889 w miejscowości Sieniawa; wykonania nakładek asfaltowych na ww. drogach, szczególnie w miejscowościach Rymanów Zdrój i Królik Polski; budowy zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej 887 w miejscowości Posada Górna.

w sprawie budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego i placu zabaw przy Szpitalu Uzdrowiskowym „Zimowit" w Rymanowie Zdroju.

w sprawie możliwości realizacji projektów w ramach przedsięwzięcia pn. „Ścieżki Kopernika".