Procedurę udostępniania informacji sektora publicznego reguluje Zarządzenie Nr 74/2018 Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 8 października 2018 r. w sprawie procedury udostępniania informacji publicznej oraz informacji sektora publicznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie (link)

Wzór wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stanowi Załącznik do Warunków i zasad udostępniania informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania gromadzonej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie do Zarządzenia Nr 74/2018 Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 8 października 2018 r. w sprawie procedury udostępniania informacji publicznej oraz informacji sektora publicznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie (link)