Numer uchwały Data posiedzenia Przedmiot uchwały - w sprawie:                                      
XLV/924/14 22.04.2014 r.

zmian w statucie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie

XLV/925/14 22.04.2014 r.

przyjęcia „ Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Podkarpackiego”

zał. nr 1

XLV/926/14 22.04.2014 r.

uchwalenia „Ramowego programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie”

zał. nr 1

XLV/927/14 22.04.2014 r.

uchwalenia „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020”

zał. nr 1

XLV/928/14 22.04.2014 r.

uchwalenia „Ramowego programu ochrony ofiar przemocy w rodzinie” 

zał. nr 1

XLV/929/14 22.04.2014 r.

uchwalenia „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na lata 2014 – 2020” 

zał. nr 1

XLV/930/14 22.04.2014 r. utworzenia Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłychw Mielcu 
XLV/931/14 22.04.2014 r. utworzenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu 
XLV/932/14 22.04.2014 r.

utworzenia Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Stalowej Woli

XLV/933/14 22.04.2014 r.

utworzenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli

XLV/934/14 22.04.2014 r.

wyrażenia zgody na zmianę warunków umowy najmu zawartej przez Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu z Panem Ryszardem Nepalskim zam. os. Armii Krajowej 21, 37-500 Jarosław.

XLV/935/14 22.04.2014 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Kołaczyce
oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Kołaczyce

zał. nr 1

XLV/936/14 22.04.2014 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Jarosław
oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Jarosław 

zał. nr 1

XLV/937/14 22.04.2014 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Sędziszów Małopolski oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Sędziszów Małopolski

zał. nr 1

XLV/938/14 22.04.2014 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Gorzyce
oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Gorzyce

zał. nr 1

XLV/939/14 22.04.2014 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Stalowa Wola
oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Stalowa Wola 

zał. nr 1

XLV/940/14 22.04.2014 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Przedmieście Czudeckie oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Przedmieście Czudeckie

zał. nr 1

XLV/941/14 22.04.2014 r.

likwidacji dotychczasowych aglomeracji Dukla i Równe
oraz wyznaczenia nowych aglomeracji Dukla i Równe

zał. nr 1, zał. nr 2

XLV/942/14 22.04.2014 r.

likwidacji dotychczasowych aglomeracji Majdan Królewski i Krzątka oraz wyznaczenia nowych aglomeracji Majdan Królewski i Krzątka

zał. nr 1, zał. nr 2

XLV/943/14 22.04.2014 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Wilcza Wola
oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Wilcza Wola 

zal. nr 1

XLV/944/14 22.04.2014 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Baligród
oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Baligród 

zał. nr 1

XLV/945/14 22.04.2014 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Krzywcza
oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Krzywcza

zał. nr 1

XLV/946/14 22.04.2014 r.

zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Czermin

zał. nr 1, zał. nr 2

XLV/947/14 22.04.2014 r.

zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Baranów Sandomierski

zał. nr 1, zał. nr 2

XLV/948/14 22.04.2014 r.

zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Polańczyk

zał. nr 1, zał. nr 2

XLV/949/14 22.04.2014 r.

zmian w Statucie Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie. 

zał. nr 1

XLV/950/14 22.04.2014 r.

przyjęcia „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego na rok 2014”.

zał. nr 1, zał. nr 2

XLV/951/14 22.04.2014 r.

udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane  przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego.

zał. nr 1

XLV/952/14 22.04.2014 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

zał. nr 1_2

XLV/953/14 22.04.2014 r.

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2025.

zał. nr 1, zał. nr 2

Element SelectionElement Selection 

 

Załączniki:
Pobierz plik (924.pdf)92471 kB
Pobierz plik (925.pdf)92569 kB
Pobierz plik (925_1.pdf)925_15954 kB
Pobierz plik (926.pdf)92672 kB
Pobierz plik (926_1.pdf)926_1683 kB
Pobierz plik (927.pdf)92772 kB
Pobierz plik (927_1.pdf)927_1900 kB
Pobierz plik (928.pdf)92871 kB
Pobierz plik (928_1.pdf)928_1575 kB
Pobierz plik (929.pdf)92972 kB
Pobierz plik (929_1.pdf)929_11987 kB
Pobierz plik (930.pdf)930245 kB
Pobierz plik (931.pdf)931123 kB
Pobierz plik (932.pdf)932243 kB
Pobierz plik (933.pdf)933125 kB
Pobierz plik (934.pdf)93474 kB
Pobierz plik (935.pdf)93573 kB
Pobierz plik (935_1.pdf)935_11407 kB
Pobierz plik (936.pdf)93674 kB
Pobierz plik (936_1.pdf)936_14118 kB
Pobierz plik (937.pdf)93775 kB
Pobierz plik (937_1.pdf)937_113457 kB
Pobierz plik (938.pdf)93873 kB
Pobierz plik (938_1.pdf)938_13073 kB
Pobierz plik (939.pdf)93972 kB
Pobierz plik (939_1.pdf)939_113314 kB
Pobierz plik (940.pdf)94074 kB
Pobierz plik (940_1.pdf)940_127586 kB
Pobierz plik (941.pdf)94176 kB
Pobierz plik (941__1.pdf)941_12234 kB
Pobierz plik (941__2.pdf)941_22381 kB
Pobierz plik (942.pdf)94278 kB
Pobierz plik (942__1.pdf)942_11489 kB
Pobierz plik (942__2.pdf)942_21129 kB
Pobierz plik (943.pdf)94373 kB
Pobierz plik (943_1.pdf)943_1824 kB
Pobierz plik (944.pdf)94476 kB
Pobierz plik (944_1.pdf)944_18607 kB
Pobierz plik (945.pdf)94572 kB
Pobierz plik (945_1.pdf)945_113541 kB
Pobierz plik (946.pdf)94673 kB
Pobierz plik (946_1.pdf)946_11162 kB
Pobierz plik (946__2.pdf)946_218159 kB
Pobierz plik (947.pdf)94772 kB
Pobierz plik (947__1.pdf)947_15288 kB
Pobierz plik (947__2.pdf)947_2507 kB
Pobierz plik (948.pdf)94873 kB
Pobierz plik (948__1.pdf)948_14548 kB
Pobierz plik (948__2.pdf)948_2856 kB
Pobierz plik (949.pdf)94983 kB
Pobierz plik (949_1.pdf)949_165 kB
Pobierz plik (950.pdf)950144 kB
Pobierz plik (950_1.pdf)950_177 kB
Pobierz plik (950_2.pdf)950_231 kB
Pobierz plik (951.pdf)95171 kB
Pobierz plik (951_1.pdf)951_194 kB
Pobierz plik (952.pdf)952367 kB
Pobierz plik (952_1_2.pdf)952_1_288 kB
Pobierz plik (953.pdf)953198 kB
Pobierz plik (953_1.pdf)953_1269 kB
Pobierz plik (953_2.pdf)953_2202 kB