uchwały Przedmiot uchwały
I/1/18

w sprawie wyboru Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego VI kadencji.

zał. 1

I/2/18

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Sejmiku Województwa Podkarpackiego VI kadencji.

zał. 1

I/3/18

w sprawie wyboru Marszałka Województwa Podkarpackiego VI kadencji.

zał. 1

I/4/18

w sprawie wyboru Wicemarszałków Województwa Podkarpackiego VI kadencji.

zał. 1

I/5/18

w sprawie wyboru członków Zarządu Województwa Podkarpackiego VI kadencji.

zał. 1

I/6/18

w sprawie powołania składu osobowego Komisji Głównej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

I/7/18

w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

I/8/18

w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Regionalnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

I/9/18

w sprawie powołania składu osobowego Komisji Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

I/10/18

w sprawie powołania składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

I/11/18

w sprawie powołania składu osobowego Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

I/12/18

w sprawie powołania składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

I/13/18

w sprawie powołania składu osobowego Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

I/14/18

w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

I/15/18

w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Sejmiku Województwa Podkarpackiego

I/16/18

w sprawie powołania składu osobowego Komisji Statutowej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Załączniki:
Pobierz plik (1.pdf)1.pdf118 kB
Pobierz plik (1.1.pdf)1.1.pdf202 kB
Pobierz plik (2.pdf)2.pdf119 kB
Pobierz plik (2.1.pdf)2.1.pdf217 kB
Pobierz plik (3.pdf)3.pdf114 kB
Pobierz plik (3.1.pdf)3.1.pdf183 kB
Pobierz plik (4.pdf)4.pdf115 kB
Pobierz plik (4.1.pdf)4.1.pdf183 kB
Pobierz plik (5.pdf)5.pdf116 kB
Pobierz plik (5.1.pdf)5.1.pdf186 kB
Pobierz plik (6.pdf)6.pdf121 kB
Pobierz plik (7.pdf)7.pdf122 kB
Pobierz plik (8.pdf)8.pdf121 kB
Pobierz plik (9.pdf)9.pdf121 kB
Pobierz plik (10.pdf)10.pdf120 kB
Pobierz plik (11.pdf)11.pdf121 kB
Pobierz plik (12.pdf)12.pdf121 kB
Pobierz plik (13.pdf)13.pdf120 kB
Pobierz plik (14.pdf)14.pdf120 kB
Pobierz plik (15.pdf)15.pdf116 kB
Pobierz plik (16.pdf)16.pdf198 kB