II sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego VI kadencja z dnia 03 grudnia 2018 r.

|
[KS] Monika Homa
uchwały Przedmiot uchwały
II/17/18

w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego z okazji 100. rocznicy walk w obronie polskości Lwowa i Przemyśla.

zał.1

II/18/18

zmieniająca Uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miastu Rzeszów z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2018.

II/19/18

zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/603/17 z dnia 27 marca 2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego na realizację inwestycji pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”.

II/20/18

w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

II/21/18

w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

II/22/18 

w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.

II/23/18 

w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.

zał. 1

zał. 2

zał. 3

II/24/18 

w sprawie nadania statutu Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu.

zał. 1

II/25/18 

w sprawie nadania statutu Arboretum i Zakładowi Fizjografii w Bolestraszycach. 

zał. 1

II/26/18 

w sprawie przyjęcia projektu zmian w statucie Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie i przekazania do uzgodnienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

II/27/18 

w sprawie upoważnienia dyrektora Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

II/28/18 

w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego z 24 lutego 2014 roku Nr XLIII/871/14 w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości położonej w Jasionce gm. Trzebownisko.

II/29/18 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału Województwa Podkarpackiego w Spółce D&A Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

II/30/18 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału Województwa Podkarpackiego w Spółce MEDIA-SYS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

II/31/18 

zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/992/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014r. sprawie Jaśliskiego Parku Krajobrazowego.

zał. 4

II/32/18 

w sprawie Programu współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

zał. 1

zał. 2

II/33/18 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Marszałka Województwa Podkarpackiego.

II/34/18 

w sprawie wyrażenia zgody na złożenie i realizację projektu partnerskiego przez Województwo Podkarpackie/Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

II/35/18 

w sprawie wyboru delegatów do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej.

II/36/18 

w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Załączniki:
Pobierz plik (17.pdf)17.pdf195 kB
Pobierz plik (17_1.pdf)17_1.pdf113 kB
Pobierz plik (18.pdf)18.pdf120 kB
Pobierz plik (19.pdf)19.pdf229 kB
Pobierz plik (20.pdf)20.pdf122 kB
Pobierz plik (21.pdf)21.pdf121 kB
Pobierz plik (22.pdf)22.pdf120 kB
Pobierz plik (23.pdf)23.pdf121 kB
Pobierz plik (23_1.pdf)23_1.pdf378 kB
Pobierz plik (23_2.pdf)23_2.pdf218 kB
Pobierz plik (23_3.pdf)23_3.pdf411 kB
Pobierz plik (24.pdf)24.pdf115 kB
Pobierz plik (24_1.pdf)24_1.pdf96 kB
Pobierz plik (25.pdf)25.pdf117 kB
Pobierz plik (25_1.pdf)25_1.pdf101 kB
Pobierz plik (26.pdf)26.pdf126 kB
Pobierz plik (27.pdf)27.pdf0 kB
Pobierz plik (28.pdf)28.pdf118 kB
Pobierz plik (29.pdf)29.pdf197 kB
Pobierz plik (30.pdf)30.pdf197 kB
Pobierz plik (31.pdf)31.pdf146 kB
Pobierz plik (31_4.pdf)31_4.pdf88 kB
Pobierz plik (32.pdf)32.pdf196 kB
Pobierz plik (32_1.pdf)32_1.pdf1030 kB
Pobierz plik (32_2.pdf)32_2.pdf373 kB
Pobierz plik (33.pdf)33.pdf120 kB
Pobierz plik (34.pdf)34.pdf121 kB
Pobierz plik (35.pdf)35.pdf122 kB
Pobierz plik (36.pdf)36.pdf114 kB