Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

394/8239/18

26 stycznia

zmiany Uchwały Nr 201/4704/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 31 grudnia 2012 r.

394/8240/18

26 stycznia

podpisania deklaracji #CohesionAlliance na rzecz silnej polityki spójności UE po 2020 r.

394/8241/18

26 stycznia

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie upamiętnienia zasług polskiego harcerstwa.