Numer Uchwały: Data posiedzenia: Przedmiot - w sprawie:

80/2043/19

01.10.2019 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o.

80/2044/19

01.10.2019 r.

zmiany uchwały nr 67/1774/19 z dnia 19 sierpnia 2019 r.