Numer Uchwały: Data posiedzenia Przedmiot - w sprawie:

87/2165/19

18.10.2019 r.

przyjęcia Regulaminu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

87/2166/19

18.10.2019 r.

ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli Młodzieżowego Sejmiku.