Numer Uchwały: Data posiedzenia: Przedmiot - w sprawie:

94/2257/19

05.11.2019 r.

odwołania dyrektora Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

94/2258/19

05.11.2019 r.

powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.