Numer Uchwały: Data posiedzenia: Przedmiot - w sprawie:

97/2301/19

18.11.2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji wyborczej do dokonania wyboru Przedstawicieli Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

97/2302/19

18.11.2019 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.