Numer Uchwały: Data posiedzenia: Przedmiot - w sprawie:

106/2512/19

16.12.2019 r.

zmiany uchwały nr 104/2474/19 z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie podpisania Umowy Partnerskiej z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w sprawie współpracy partnerskiej przy realizacji Projektu „Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego” w ramach Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.

106/2513/19

16.12.2019 r.

przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

106/2514/19

16.12.2019 r.

przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2019 - 2042.

106/2515/19

16.12.2019 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego w związku z 38. rocznicą wprowadzenia Stanu Wojennego.

106/2516/19

16.12.2019 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie przyjęcia planu pracy Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2020 rok.

106/2517/19

16.12.2019 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2020 rok.

106/2518/19

16.12.2019 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Głównej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

106/2519/19

16.12.2019 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

106/2520/19

16.12.2019 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

106/2521/19

16.12.2019 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

106/2522/19

16.12.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

106/2523/19

16.12.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

106/2524/19

16.12.2019 r.

przyjęcia Raportu z konsultacji społecznych projektu Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030.

106/2525/19

16.12.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju województwa - Podkarpackie 2030.