Numer Uchwały: Data Posiedzenia: Przedmiot - w sprawie:

200/4080/20

15.09.2020 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 r. Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

200/4081/20

15.09.2020 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 r. Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

200/4082/20

15.09.2020 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 r. Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

200/4083/20

15.09.2020 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 r. Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.

200/4084/20

15.09.2020 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 r. Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

200/4085/20

15.09.2020 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 r. Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu.

200/4086/20

15.09.2020 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 r. Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.

200/4087/20

15.09.2020 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 r. Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.

200/4088/20

15.09.2020 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 r. Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu SP ZOZ.

200/4089/20

15.09.2020 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 r. Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie.

200/4090/20

15.09.2020 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 r. Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie.

200/4091/20

15.09.2020 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 r. Podkarpackiego Centrum Medycznego w Rzeszowie SP ZOZ.

200/4092/20

15.09.2020 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 r. Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Rzeszowie.

200/4093/20

15.09.2020 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 r. Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli.